Arquivo

martes, 9 de marzo de 2010

TRAMO A TRAMO (TRAMO 4.0 - O Bañal - Uceira)

Dende que iniciemos a marcha, aló nas Pontes , non atoparemos nengún tropiezo ate o cruce do Cristo do Bañal. Unha vez alí, cruzaremos a estrada, e na parte contraria ( bó sitio para aparcar se queres ( foto 2 ) ir e voltar!) abandonaremos definitivamente o asfalto para subir (1 e 3 ) polo segundo camiño que atoparemos enfrente (1) ate o peche de arame (foto 4) que podedes franquear pola sua mitade.

TRAMO A TRAMO (TRAMO 4.1 Bañal - Uceira)
Velahi van algunhas referencias para o escomenzo do camiño:
foto 1.- chegamos o alto, non figurando o camiño moi claro: recordade a referencia da pena blanca.
foto2.- O inicio, atopámonos cunha primeria barreira de arame, que resulta doada de atravesar polo medio.
foto 3. e 4 - Importante. Subida cara o primeiro poste, tendo como referencia ese montículo que fica na sua bisbarra. Notade a claridade do camiño.
5.- No medio do prado de subia hai que desviarse a dereita pola sua mitade para enlazar nun cruce de camiños co orixinario que sube cara os postes do tendido eléctrico.
(os máis comodóns podredes seguir o prado ate o final!)TRAMO A TRAMO (TRAMO 4.2 - Bañal - Uceira)


Unha vez arriba ( foto 1) buscaremos a pena branca que nos actuará como referencia (foto5), i escomenzaremos o camiño que como ( fotos 2, 3 e 4) vedes, non ofrece dificultade.

TRAMO A TRAMO (TRAMO 4.3- Bañal-Uceira)

Xá pasados (fotos 1 e 4) os derradeiros postes, empatamos con a pista que nos vai levar cara o final desta pequena, sinxela e agradable rota.


TRAMO A TRAMO (TRAMO 4.4 Bañal - Uceira)
Chegamos cara un cercado con o arame (fotos 4 e 5) tenso e con pouco marxe para o paso, pois temémonos que haia que pasa-lo pouco máis que reptando!!
Nesta derradeira fase do sendeiro, vedes que hai tramos embarrados , mais non hai problema en poder avanzar a través dos pinos.
TRAMO A TRAMO (TRAMO 4.5 - Bañal - Uceira)
Pasado o arame, xá non hai nada que vos impida acceder à zona da estrada xeral, pois ( fotos 1 e 2) está libre de pasos.
Chegados a estrada, colleredes a zona verde que tedes de seguido e a continuaredes ate o seu fin (3 e 4) tendo coidado con algún obstáculo como este pequeno buraco neste tramo (foto5)


TRAMO A TRAMO ( TRAMO 4.6 - Bañal - Uceira)

Xa por fin acabada a zona verde (2) , teremos que coller un pequeno tramo da (3) estrada xeral: xustamente 370 m, mais aconsellámos vaiades pegados ó arcén, porque é unha zona curva de pouca visiblidade.
O final bateremos co inicio da estrada cara a Uceira, Dá e o Deveso; a 20 m do seu inicio a mán dereita atoparemos unha cancela (4 e 5) , dende onde parte o camiño cara a aba do Caxado.


TRAMO A TRAMO. (TRAMO 3.7- Bañal - Uceira )

Estas cinco vistas do camiño ( compatible nun cen por cen co Camiño dos Arrieiros) no seu derradeiro tramo antes de chegar o cortalumes, indícannos o bó estado do firme.


TRAMO A TRAMO (TRAMO 3.8- Bañal - Uceira)
A ascensión polo cortalumes da aba do Caxado (foto 3) é bastante forte, aunque o chan está firme, e o xeu carón tén uns fermosos lugares para descansar (foto 1) si non dades subido!
Unha vez arriba, a altura das penas ( fotos 4 e 5), cruzaremos uns arrames e descansaremos nelas contemplando unha fermosísima paisaxe.
O traiecto pola aba leste do Caxado realízase sen problema, non habendo zonas excesivamente encharcadas. Esta cara lesta tén zonas de piñeiros apropiadas para botar un pequeno descanso si apetece.
Diste xeito chegaremos a zona norte, onde empataremos coa estradiña que vai a Poupariña.
TRAMO A TRAMO (TRAMO 4.1- Despóis do Caxado)Este tramo ofrecíanos dúbidas respecto ó estado do chan e a subida final cara remontar os crestóns. Mais é do máis doado, imos ver:
Unha vez bordeado o Caxado pola sua cara leste, e unha vez que cheguemos o seu norleste, atoparémonos coa estrada que vai a Poupariña, e tomando como referencia o cruce cara o Caxado (foto1), seguirémola ate atopar un claro a dereita (foto2) despóis dunha pequena pontella, por onde internarémonos no piñeiral (3) que temos diante xusto o carón do regato que circula pola nosa dereita (4). Despóis destes pinos seguiremos pola chaira ate atopar a seguinte referencia simbolizada por un pincho dun pino que fica solitario e visible dende o final do piñeiral.


TRAMO A TRAMO ( TRAMO 4.2- Despóis do Caxado)
Unha vez que cheguemos o punto que marcamos como referencia (foto1), representado por un pincho dun pino (moi perto do túmulo nº 19) , observaremos que temos tres posiblidades de remontar os crestóns e acceder a parte alta que chamaremos "atalaia" (foto 2 e 5), dende onde sale o camiño que nos levará a Panda.
O primeiro camiño xá nos leva paseniñamente ate o alto; o segundo vái xa pola parte alta (fotos 3 e 4) , e o terceiro , seguimos pola chaira deixando o pincho atrás, ate chegar o fondo, e logo subir a costa pronunciada.
Tedes en estas tres opcións, tres sendeiros que vos axudarán a subir. Non tén complicación nengunha a pesar da aparatosidade da subida.